Archives for 

shikshak sewa ayog nepa

Lok sewa ayog, Lok sewa ayog Nepal vacancy

Lok Sewa Ayog vacancy Notice. We update Latest Lok Sewa Ayog Vacancies regularly. प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण २०६८/११/२४ रा.प.अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) आ.प्र., समावेशी र खुला पदको� प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस २०६८/११/१० स्वास्थ्य सेवाको सहायक पाँचौं तह (आ.प्र. र खुला) तथा रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणी, प्राविधिक (समावेशी र खुला) पदको पद थप [...]
9