SLC preparation material of maths-grade 10 गाणित

SLC को तयारी गर्दै रहेका बिधार्थीलाई गाणितमा सहयोग गर्नको लागि ,गणितका केही पाठहरु को notes यहा राखेका छौं:

सबै पाठहरुको notes राख्न नसकेकोमा  we are sorry!

we wish for your best performance in SLC!


download free slc model question 2070 + com Math question of slc in 2070 + lok sewa + Model question for s l c 2070 + s l c question 2070 of math + slc questions of maths + slc questions question + www slc math 2070 com +
Get Scholarships in Facebook - Click LIKE

Comments