Weather United States Of America, Woodbridge United States Of America, Woodbridge +3°C

WapNepal: Jobs in Nepal, Free Sms to Nepal, Scholarships, ResultsLok sewa ayog, Lok sewa ayog Nepal vacancy


Lok Sewa Ayog vacancy Notice. We update Latest Lok Sewa Ayog Vacancies regularly.


प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६८/११/२४ रा.प.अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) आ.प्र., समावेशी र खुला पदको� प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/११/१० स्वास्थ्य सेवाको सहायक पाँचौं तह (आ.प्र. र खुला) तथा रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणी, प्राविधिक (समावेशी र खुला) पदको पद थप सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/१०/२५ स्वास्थ्य सेवाका सहायक पाँचौ तह (आ.प्र. र खुला) र रा‍.प. अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) समावेशी र खुला पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/१०/११ विभिन्न सेवाका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका अप्राविधिक समाबेसी र खुला प्रतियोगिताको पदथप सम्बन्धि सूचना । � डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०९/२७ विभिन्न सेवाका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका अप्राविधिक समाबेसी र खुला प्रतियोगिताको लिखित परिक्षाको विज्ञापन सम्बन्धि सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०९/१३ विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीका अप्राविधिक पदहरुका बढुवा साथै आप्र, समाबेसी र खुला प्रतियोगिताको पद थप सम्बन्धि सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०८/२८ विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीका अप्राविधिक पदहरुका बढुवा सुचना साथै आप्र, समाबेसी र खुला प्रतियोगिताको विज्ञापनहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०७/३० विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीका प्राविधिक पदहरुका बढुवा सुचना साथै आप्र, समाबेसी र खुला प्रतियोगिताको विज्ञापनहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०६/२७ आयोगबाट मिति २०६८।६।२५ मा प्रकाशित कार्यक्षमता मूल्यांकनको बढुवा सूचना अन्तर्गत बढुवा सूचना नं. ५५/०६८–६९ मा शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, अंग्रेजी उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी पदको बढुवा सूचना रद्द गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०६/२५ विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका प्राविधिक र अप्राविधिक पदहरुका बढुवा सुचना साथै आप्र, समाबेसी र खुला प्रतियोगिताको विज्ञापन, एवं स्वास्थ्य सेवाको एघारौं र नवौं तहका विभिन्न पदको बढुवाको सुचना र आप्रको लागि विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
Categorized under-
lok seva ayog,loksewa result,www lok sewa ayog,lok seva result 2068,lok sewa np,loksewanepal,pararastra mantralaya kharidar job,form of lok sewa aayog,form of lok sewa ayog,nepal lock sewa com,result of loksewa,lok sewa ayog vaccancy,lok sewa ayog nepal result,loksewa aayog 2068,nepal lok sewa ayog result,nepali lok sewa,www locksewa aayog com,shikshak sewa ayog nepal,info@psc gov np ,www loksewa result ,loksawa aayoga nepal,form of loksewa aayog,b ed exam,loksewa ayog for health science in nepal,www loksewaresult com ,lok sewa ayog 2012,nepal lokshewa site,locksewa ,www psc gov ng,www adbl gov np

lok sewa aayog vacancy 2071 + Lok Sewa Ayog Nepal + lok sewa ayog com + gorkhapatra com + lok sewa aayog vacancy + Lok sewa aayog com + www gorkhapatra com + www lok sewa ayog com + lok sewa ayog form + nepal lok sewa ayog + siksha mantralay np + lok sewa aayog nepal vacancy 2014 + pararastra mantralaya + adbl gov np + loksewa ayog nepal vacancies 2014 for doctors + loksewa vacancy + Lok seva aayog + vacancy for loksewa ayog + www vacancy in loksewa com + lok sewa vacancy + www loksewa aayoga + lok sewa aayoga +

Related Articles

Comment here. You can comment using google+ and facebook too. Click the respective icons!

Loading Facebook Comments ...

9 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Categories